Izmir Ticaret Odasi Bilisim Bilirkisisi Egitimi

by Çağrı POLAT - Mayıs 10, 2017


İzmir Ticaret Odası tarafından 02-09 mayıs 2017 da düzenlenen ve değerli akademisyenlerin eğitim verdiği 18 saatlik Bilişim Bilirkişisi eğitimi tamamlandı. Bu fırsatı doğuran başta izmir ticaret odasına çok teşekkür ediyoruz..

BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ PROGRAMI

I-          HUKUK YARGILAMASINDA BİLİRKİŞİLİK

Eğitmen:: Yrd.Doç.Dr.Ebru Ay Chelli

Eğitim süresi : 3 saat

Eğitim Tarihleri: 02 Mayıs 2017, 18:00-21:00 saatleri arasında

Eğitimin kapsamı: Bu Derste, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve bilirkişilikle ilgili ikincil mevzuat dikkate alınacak ve aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapılacaktır.
1) Kimler bilirkişilik yapabilir?
2) Hangi hallerde bilirkişiye başvurulur?
3) Bilirkişinin özellikleri
4) Bilirkişi atanması- bilirkişilik yapmak zorunlu mudur?
5) Bilirkişinin yasaklı olduğu haller ve birlirkişinin reddi
6) Bilirkişi görüşü alınması ara kararı
7) Bilirkişinin incelemesi sırasında uyacağı kurallar
8) Bilirkişi raporunun hazırlanması ve rapora itiraz (UYAP çerçevesinde bilirkişi raporu)
9) Bilirkişi raporunun delil olarak değeri
10) Bilirkişinin sorumluluğu
a) Cezai boyutuyla
b) Hukuki boyutuyla

II-         CEZA YARGILAMASINDA BİLİRKİŞİLİK

Eğitmen:: Arş.Gör. Tansu Sayar – Arş.Gör. Ezgi Çırak

Eğitim süresi: 3 saat

Eğitim Tarihleri: 03 Mayıs 2017, 18:00-21:00 saatleri arasında

Eğitimin kapsamı:
- Adli bilişime giriş
- Bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma (CMK m.134)
- Disk imajı alma ve oluşturma araçları
- Elektronik deliller ve toplanması
- İnternet siteleri üzerinde yapılan inceleme
- Ceza mahkemelerinde bilirkişilik ( CMK m.62 vd.)
- Bilişim teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan suç tiplerine genel bakış
- Kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği
- İnternet Bankacılığı: Bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık (TCK m.142/1,e) ve dolandırıcılık (TCK m.158/1,f)
- Bilişim alanında suçlar: Bilişim sistemine girme (TCK m.243), sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK m.244), Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK m.245)

III-          İŞ YARGILAMASINDA BİLİRKİŞİ

Eğitmen:: Yrd.Doç.Dr. Siyami Alp Limoncuoğlu

Eğitim süresi : 3 saat

Eğitim Tarihleri: 04 Mayıs  2017,  18:00-21:00 saatleri arasında

Eğitimin kapsamı: İş Sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işverence yerine getirilmesinde, teknolojinin kullanımının yaygınlaşması sonucu ortaya çıkan veya çıkması muhtemel ve teknik bilirkişi incelemesine konu olabilecek, tarafların hak ve borçları ile ilgili uyuşmazlıklarla ilgili bilgilendirme yapılmasıdır.

Eğitim Planı:
1. Genel Olarak İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Karşılıklı Borçları ve Teknolojinin İş Yaşamında Kullanılması
2. İşverenin İşçinin Davranışları ve Verimine Dayalı Geçerli Fesih Nedeni ve Teknoloji Kullanımı
3. İşverenin İş ve İşyerinden Kaynaklanan Sebeplere Dayalı Geçerli Feshi ve Teknoloji Kullanımı
4. İşverenin Bildirimsiz Haklı Fesih Nedenleri Açısından Teknoloji Kullanımı

5. İşçinin Bildirimsiz Haklı Fesih Nedenleri Açısından Teknoloji Kullanımı
6. Çalışma Koşullarının Esaslı Değişikliği ve Teknoloji Kullanımı
7. İşçinin İşverenle Rekabet Etme Yasağı ve Teknoloji Kullanımı
8. İşçinin Geliştirdiği Teknolojik Buluşlarla İlgili Fikri Hakları
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Teknoloji Kullanımı


      IV-      E-TİCARET, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR VE BİLİŞİM ALANINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR

Eğitmen:: Prof.Dr. Huriye Kubilay – Arş. Gör.Oğuzhan Kanyış

Eğitim süresi : 3 saat

Eğitim Tarihleri: 05 Mayıs  2017,  18:00-21:00 saatleri arasında

Eğitimin kapsamı:
Elektronik ticaret ve internet ortamında sözleşmenin kurulması
Elektronik ticarette tüketicinin korunması
İnternette fikri ve sınai haklar
“Haksız rekabet” hükümleri çerçevesinde koruma
Marka ve Patentlerin Korunması

  V- ANAYASAL DÜZENİN TEMEL İLKE VE KURUMLARINA YÖNELİK BİLGİSAYAR KAYNAKLI TEHDİTLER

Eğitmen: Yrd.Doç.Dr.Tijen Dündar Sezer

Eğitim süresi: 3 saat

Eğitim Tarihi: 08 Mayıs 2017, 18:00-21:00 saatleri arasında

Eğitimin kapsamı:
- İnternet konusunda bireysel ve kamu güvenliğini ilgilendiren konularda işlenen suçlar ve yapılan düşünce açıklamalarına ilişkin yasaların Anayasa’ya aykırılığı sorunu
- İnternet yoluyla işlenen suçlar, hak ve özgürlük ihlalleri ve Anayasa’ya aykırılıklarda Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri (Yüce Divan-Anayasa şikayeti-Anayasa Yargısı)
- Bilgisayar yoluyla yayılan düşünce ve görüşlerin düşünceyi ifade özgürlüğü açısından sınırları

   
VI -     ÖRNEK UYGULAMALAR
Eğitmen:  Nevhan Akyıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Bürosu Emekli Cumhuriyet Savcısı
Eğitim süresi : 3 saat
Eğitim Tarihleri: 09 Mayıs  2017, 18:00-21:00 saatleri arasında

Bunlara da Göz Atın

0 yorum