10. Uluslararasi Bilgi Guvenligi ve Kriptoloji Konferansi

by Çağrı POLAT - Mayıs 29, 2017


10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 20-21 Ekim 2017 tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Merkez Binası, Ankara'da yapılacak. Konferansın bu yılki ana teması "Siber Güvenlik ve Yapay Zeka" olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (www.iscturkey.org) bu yıl 10. Yılını kutluyor.

Düzenlendiği ilk yıldan beri; ülkemizin bu alanlardaki en önemli etkinliği olmuş, kamuoyundan takdir toplamış, elde ettiği tüm bilgi birikimini kamuoyu ile paylaşan en önemli etkinliktir. Bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşıldığı, üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, toplumun bilgi güvenliği farkındalığının arttırıldığı uluslararası bir etkinlik olup,  Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) tarafından da desteklenmekte ve Avrupa Siber Güvenlik Ayı kapsamında yapılan bir etkinliktir. Bunlara ilaveten bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli etkinlik olarak kabul görmektedir.

ISCTurkey 2017 Konferansının ana teması “Siber Güvenlik ve Yapay Zeka” olarak belirlenmiştir. Konferansta; Yapay Zekanın Siber Güvenliğe Katkısı, Yapay Zeka Kullanılarak Yapılan İhlaller, Geliştirilen Zeki Yerli Çözümler ve benzeri konular ele alınacak, çağrılı konuşmacılar, akademik bildirilerin sunulacağı oturumlar ve eğitimler düzenlenecektir.

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü sunum veya poster sunumu için seçilerek bildiriler kitabında basılacaktır.

Bu yıl 10 yılımız olması sebebiyle de “En İyi Uygulamalar Çalıştayı” yapılacaktır. Bu çalıştayın amacı, bu alanda bir fikri, çözümü veya uygulaması olan bunu tanıtmak isteyen, büyütmek isteyen, test etmek isteyen veya pazarlamak isteyen fakat fırsat veya imkan bulamayanların, proje ve uygulamalarını tanıtmalarını desteklemek, proje ve fikirlerini büyütmelerine yardımcı olmak, geliştirilmiş olan uygulamaları ilgilileriyle buluşturmak ve en önemlisi ülkemizde bu alanda oluşturulmaya çalışılan Siber Güvenlik Eko sisteminin Geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Kimler Katılmalı
·      kamu kurum ve kuruluş çalışanları,

·      Karar vericiler, uygulayıcılar ve denetleyiciler

·      Kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliği alanında çalışanlar,

·      İlgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyenler,

·      Savunma sanayi ve teknolojilerinde çözüm üretenler veya çalışanlar,

·      Kriptoloji alanında çalışanlar,

·      Ülke bilgi ve sistem güvenliği alanında çalışanlar

·      Bu alanın gelişmesine katkı sağlayanlar,

·      İlgili sektör temsilcileri

·      İlgili sivil toplum üye ve temsilcileri


Kayıt
·      Konferansa ve çalıştaya katılım ücretsizdir.

·      Konuya ilgi duyan herkese açıktır.

·      Katılım için sadece kayıt yaptırılması zorunludur.


Konferans Katılım Belgesi
Doğayı korumaya katkı sağlamak amacıyla isteyen katılımcılara konferans sonunda “Elektronik Katılım Belgesi” verilir.

Konferans Bildiri Kitapçığı
Elektronik Bildiri Kitabı olarak düzenlenir ve kamuoyuna açılır.

Bunlara da Göz Atın

0 yorum